Методика и опыт » ГККП "Ясли сад №112"
Телефон заведующего:
+7(727) 263-90-05
Телефон бухгалтера:
+7(727) 263-90-05
Версия
для слабовидящих
№1 Теориялық семинар
01
сентябрь
2020
№1 Теориялық семинар
Тақырыбы: " Қ аза қ стан Республикасында мектепке дейінгі т ә рбие мен о қ ытуды ң   ү лгілік о қ у жоспарларын бекіту туралы"(2012 жыл ғ ы 20 желто қ санда ғ ы  № 557 б ұ йры ғ ына 1- қ осымша)   Күн тәртібінде Шаттық шеңбері   " Қ аза қ стан Республикасында мектепке дейінгі т ә рбие мен о қ ытуды ң   ү лгілік о қ у жоспарларын бекіту туралы"(2012 жыл ғ ы 20 желто қ санда ғ ы  № 557 б ұ йры ғ ына 1- қ осымша)   Сұрақ - жауап